Výroční žebříček toho nejlepšího a toho nejhoršího na poli sérií/sezón za rok 2022. Daná série/sezóna nemusí nezbytně nutně pocházet z daného roku, nebo si v něm odbýt oficiální premiéru. Podstatné je, že ji autor během roku 2022 zhlédl a na webu následně opatřil vlastní recenzí.

Výjimečně může být součástí žebříčku série/sezóna, která na webu hodnotící text, častěji pouze prozatím, ale není vyloučeno, že i dlouhodoběji, nemá. V takovém případě je odkaz na recenzi série/sezóny do žebříčku doplněn zpětně, jakmile je příslušný text k dispozici. Taktéž dle konkrétní nabídky sérií/sezón v daném roce nemusí výsledný žebříček čítat plný počet (deseti) položek, nebo naopak může obsahovat více sérií/sezón nad rámec standardního počtu položek. Dotčené série/sezóny, které se do vybraného žebříčku již nedostaly, jsou poté uvedeny pod čarou jako tzv. další série/sezóny hodné pozornosti.

Standardně platí, že čím vyšší hodnocení vybraná série/sezóna v recenzi získala, tím vyšší je její postavení v rámci daného žebříčku. V případě shodného hodnocení o konečném pořadí sérií/sezón rozhoduje celkový dojem/zážitek autora. Přesto může nastat situace, že konkrétní série/sezóna s nižším hodnocením je v žebříčku postavena výše, než série/sezóna s hodnocením vyšším. To je dáno žánrovou preferencí autora a/nebo celkovým dojmem/zážitkem autora (jelikož hodnocení vybrané série/sezóny se může s odstupem času vyvinout oběma směry oproti původnímu hodnotícímu textu).

Výběr nejlepších sérií/sezón roku 2022

 1. Star Trek: Strange New Worlds (Sezóna 1) 9/10
 2. Stranger Things (Sezóna 4) 9/10
 3. Peacemaker (Sezóna 1) 9/10
 4. House Of The Dragon (Sezóna 1) 8/10
 5. Reacher (Sezóna 1) 8/10
 6. Andor (Sezóna 1) 8/10
 7. The English (Sezóna 1) 8/10
 8. SAS: Rogue Heroes (Sezóna 1) 8/10
 9. Westworld (Sezóna 4) 8/10
 10. Gangs Of London (Sezóna 2) 8/10

Další série/sezóny hodné pozornosti roku 2022

 1. For All Mankind (Sezóna 3) 8/10
 2. The Terminal List (Sezóna 1) 7/10
 3. The Old Man (Sezóna 1) 7/10
 4. Wednesday (Sezóna 1) 7/10
 5. Star Trek: Picard (Sezóna 2) 7/10

Výběr nejhorších filmů roku 2022

 1. The Witcher: Blood Origin (Sezóna 1) 4/10
 2. She-Hulk: Attorney At Law (Sezóna 1) 5/10
 3. Ms. Marvel (Sezóna 1) 5/10
 4. Obi-Wan Kenobi (Sezóna 1) 5/10
 5. The Lord Of The Rings: The Rings Of Power (Sezóna 1) 5/10

Čestné zmínky roku 2022